Thứ Sáu, 10 tháng 7, 2009

bàn cơm

Thương người làm ruộng sớm hôm
bàn tay làm ấm bàn cơm mỗi nhà (L.Đ.)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét