Thứ Năm, 31 tháng 12, 2009

ngày cuối năm

Ngày cuối năm tin nhắn
đến từ số...hơi quen
Nhắc thời gian đang mất
và đang có bên em

2 nhận xét: