Thứ Hai, 1 tháng 3, 2010

đã xa

Tháng ba nhớ một tình cờ
Sông mơ còn đó riêng bờ đã xa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét