Thứ Sáu, 23 tháng 4, 2010

rễ người dài

Người Tày có câu: "Rễ cây ngắn, rễ người dài, người ta chỉ có thể giữ được tay, được chân, sao có thể giữ được lòng nhau"

5 nhận xét:

  1. Câu ni trong tập truyện ngắn Ngôi nhà xưa bên suối của Cao Duy Sơn, em thích cuốn ni lắm, có nhiều ví von rất lạ, như "ruột rối như cước chài", "chắc như búa sắc ăn gỗ thực mực", "khóc như bị cướp đánh vào pù",..."ba trợn như Càm ràm"! :))

    Trả lờiXóa
  2. bổ sung thêm "mê giai như Cỏ Nâu"

    Trả lờiXóa
  3. vậy thì cũng không thể thiếu "mê gái như conruoiduc"

    Trả lờiXóa