Thứ Ba, 8 tháng 6, 2010

8.6.10

"Để yêu một người thì không cần cố gắng, chỉ cần có "duyên" là đủ... Nhưng để tiếp tục yêu một người thì phải cố gắng"

1 nhận xét: