Thứ Ba, 15 tháng 6, 2010

hạt giống trôi

Tình yêu như hạt giống trôi, nó cách kẻ đã nhả ra nó một ngàn cây số vẫn nẩy mầm, bạn nhớ không? (Ramblings)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét