Thứ Năm, 23 tháng 9, 2010

23.9.10

“Không người nào có thể tự nhiên trưởng thành trên đời này và có một cuộc sống hoàn hảo mà không có ít nhất một người hiểu mình”

2 nhận xét: