Thứ Ba, 9 tháng 11, 2010

9.11.10

Triệu năm đừng có lo đi lấy chồng
Rủi ro tay bế tay bồng
Sao bằng ôm cả trời hồng đi chơi
(NĐS)

1 nhận xét: