Thứ Sáu, 4 tháng 2, 2011

3.2.11

Úp mặt Nam Hoa kinh
Nghe gió ào như sóng
Nghe ngày xao tiếng vỗ
Một bến tình vô minh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét