Thứ Ba, 15 tháng 3, 2011

15.3.11

"Con người bị đọa, vì biết nói. Nhân vật vĩ đại nhất của Carson Mc Cullers là những người câm" (The heart is a lonely hunter)
 
(PCT)

Thứ Năm, 3 tháng 3, 2011

và tiếp tục những tỏ bày vô nghĩa

Cho T.

Một cuộc tình đã đổi
em hãy quên
như quên đôi con kiến vừa chết ban chiều một con nhện vừa sinh ban sáng
như quên một cái cây
đã chết được ba mùa
hạ
thu
đông
mùa thứ tư
em,
thôi đừng đếm nữa!...

Những cuộc tình đã lỡ
em hãy quên
bởi rốt cuộc tình yêu chỉ là những dời đổi vô biên
không có gì vĩnh viễn!
em cứ lỡ dở nhớ quên
em cứ vui suông những lời khói nhỏ
rồi tất cả cũng thành vô nghĩa
ráo
em ơi!

Thứ Tư, 2 tháng 3, 2011

1.3.11

Vẫn gắng Yoga: theo Đạo thuật
Vẫn thường thư giãn: định Thiền tâm
Vẫn như Trang Tử: vui đời bướm
Vẫn học Ngu Công: rút ruột tằm...
(GS Nguyễn Tài Cẩn)