Thứ Ba, 15 tháng 3, 2011

15.3.11

"Con người bị đọa, vì biết nói. Nhân vật vĩ đại nhất của Carson Mc Cullers là những người câm" (The heart is a lonely hunter)
 
(PCT)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét