Thứ Tư, 15 tháng 6, 2011

15.6.11

Người sợ đưa nhanh nhát chổi
làm bóng hoa tan...
(LTL)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét