Thứ Hai, 11 tháng 7, 2011

11.7.11

"Tri túc tâm thường thái
Vô cầu phẩm tự cao"

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét