Thứ Sáu, 19 tháng 8, 2011

19.8.11

Có những ngày rất là buồn
Nơi đô thị, vắng chuồn chuồn.
Sao chơi?
(CD)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét