Thứ Hai, 3 tháng 10, 2011

2.10.11

Em mang chi rừng cho tôi nhớ lá/ Cất chi tiếng cười cho tôi nhớ xanh xao (Chim Trắng)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét