Thứ Hai, 11 tháng 7, 2011

11.7.11

"Tri túc tâm thường thái
Vô cầu phẩm tự cao"

Thứ Tư, 6 tháng 7, 2011

Ngày mai nhớ Huế về thăm Huế/ Em lại hong tình lên ngó sen (Đặng Quân)