Thứ Tư, 24 tháng 10, 2012

23.10.12

"Tình yêu là gánh nặng/ tình yêu là sức mạnh/ tình yêu là tái sinh/ chi bằng là vô ngôn/ dịu dàng nghẹn thở"

Thứ Năm, 14 tháng 6, 2012

13.6.2012

Ta có trăm tay vẫn ngồi yên không bắt gió/ Trùng điệp sắc màu trên nắng ngõ tương duyên...(Thi Vũ)

Thứ Tư, 28 tháng 3, 2012

Hold 2

Muốn ôm anh thật chặt
song ngại ấm lòng tay
ngại mùa yêu ùa lại...
và thương mến...sa lầy!


Thứ Hai, 20 tháng 2, 2012

20.2.12

Đường vui lá nhảy

Thứ Năm, 5 tháng 1, 2012

Send mes

...và biết bao nụ cười sinh thành
từ đôi ngón tay
lay nhớ

P/s: Không tặng ai nhắn tin bằng ngón...chân :))