Thứ Tư, 24 tháng 10, 2012

23.10.12

"Tình yêu là gánh nặng/ tình yêu là sức mạnh/ tình yêu là tái sinh/ chi bằng là vô ngôn/ dịu dàng nghẹn thở"