Chủ Nhật, 16 tháng 6, 2013

Gửi người mít ướt

Ta chỉ mong người giữ cho ta một chỗ ngồi bên cạnh
Lỡ khi nào người ...khóc
Ta biết mà cùng đau
15.6.13

1 nhận xét: