Thứ Năm, 1 tháng 8, 2013

Đổi địa chỉ

Địa chỉ blog này mình không cho ai ngoài bạn Xixi - người đã đề nghị mình viết trở lại. Nhưng mình vẫn thấy có những lượt đọc từ xa. Nay mình muốn đổi địa chỉ, nên thông báo trước với bạn đọc nào đó thầm lặng của mình: Địa chỉ của trang này những ngày tới sẽ là http://paramitalt.blogspot.com.

Cảm ơn ai đó chịu khó đọc những ba lăng nhăng của mình :)

1 nhận xét: