Thứ Tư, 4 tháng 9, 2013

Đi bên đời nhau

Yêu là ta câu bóng em trên hồ xa...Yêu là bâng khuâng trước bóng em vụn vỡ, bóng em điệp trùng...(Người câu bóng)"

Có những lời mình thích (như thế) trong Cánh cung 3 của Đỗ Bảo. Và cả cảm động, khi  một đêm tháng tám, nghe câu ca này:

"Làm bạn, một mai gặp nhau thưa vắng hơn khi cạnh cô có bóng hình ai"..

"Làm bạn, là họ còn bao năm tháng đi bên đời nhau cho dẫu về đâu"...(Kế hoạch làm bạn)

Còn gì có thể đánh đổi được điều tuyệt diệu ấy?

Cảm ơn bạn, Chơrao.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét