Thứ Ba, 12 tháng 8, 2014

Cho tháng 8


Nhân xem lại bức ảnh chụp ở nhà chị V.L.:

...Hẹn chúng mình lại duỗi chân như thế
ngồi bên nhau nghe kể chuyện vô thường
dù gió buốt thốc một phần tim vắng
vẫn yên lòng một khoảng ấm tri âm.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét