Thứ Năm, 23 tháng 7, 2009

quét nhà mùa mưa

Quét nhà thương đám rác
đầy xác mỏng Thiêu thân

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét