Thứ Hai, 7 tháng 12, 2009

Nhủ

...Thưa em đời vẫn éo le/ Chiều nay lại lấy vần vè làm vui (TNT)

Thôi quên những đối thoại buồn
nói xong nghe lòng chực khóc

Thôi quên những điều phải học
kệ thay vạn sự vụng về

Thôi quên hết mọi bồi hồi
tình gần - lơi trong gang tấc

Thôi em, sá gì được - mất
Mà quên với nhớ mệt lòng!

1 nhận xét: