Thứ Tư, 17 tháng 11, 2010

16.11.10

Thế rồi không đêm bông trăng vẫn nở
Muôn trùng muôn nơi
Tình còn thắm tươi
ở tận phương nào (NBP)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét