Thứ Ba, 30 tháng 11, 2010

29.11.10

"Gìn giữ mãi trong em cái bất ưng, cái lạ lẫm, cái không khoan nhượng.."
(Linda Lê)

Thứ Sáu, 19 tháng 11, 2010

18.11-10

Thời gian như con cá
Quẫy khỏi lòng bàn tay
Thời gian như chiếc lá
Rụng xuống đau nhành cây
....Ai có đi bên đường
Vô tình va cánh gió
Có nghe gì trong đó
Một tiếng lòng ta vương
(Phạm Thiên Thư)

Thứ Tư, 17 tháng 11, 2010

16.11.10

Thế rồi không đêm bông trăng vẫn nở
Muôn trùng muôn nơi
Tình còn thắm tươi
ở tận phương nào (NBP)

Thứ Ba, 9 tháng 11, 2010

9.11.10

Triệu năm đừng có lo đi lấy chồng
Rủi ro tay bế tay bồng
Sao bằng ôm cả trời hồng đi chơi
(NĐS)