Thứ Hai, 5 tháng 9, 2011

5.9.11

..Thương biết mấy vẫn còn chưa đủ
lẽ nào anh lại trách em
nhưng phải nói cho mà biết
đáng lẽ chúng mình yêu nhau từ lâu
(Lưu Quang Vũ)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét