Thứ Năm, 5 tháng 1, 2012

Send mes

...và biết bao nụ cười sinh thành
từ đôi ngón tay
lay nhớ

P/s: Không tặng ai nhắn tin bằng ngón...chân :))

1 nhận xét: