Thứ Năm, 14 tháng 1, 2010

xao động

Những ngoảnh mặt im lìm trong ái ngại
Những bắt tay xao động với muôn vàn
(B.G.)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét