Thứ Ba, 5 tháng 10, 2010

5.10.10

Phải mà người biết trăm cơn mộng
Chỉ nhớ người thôi - nhớ rất đầy
(Nomad)

2 nhận xét: