Chủ Nhật, 12 tháng 10, 2014

Fall

Mùa thu hôn lên lá
Tình thu hôn lên mắt
Đường thu thôi se thắt
tình riêng biết - vô chung...

"Viết" trên đường "fly me up to where you are", và nhận ra mùa này thật thích hợp để nghe Josh Groban. Giọng của chàng, âm sắc rất thắm và đầy rung cảm ấy...có thể vun vén lại một tình yêu ta đang muốn đánh mất...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét