Thứ Ba, 29 tháng 6, 2010

sắp sửa vào say

Ta lại buồn như sắp sửa vào say
biết chạm cốc cùng ai trong ý nghĩ?
biết tìm mắt của ai màu tri kỷ?...
(Chu Hoạch)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét